Nauka w Polsce, Wydarzenia
WAS

Konferencja WAS 2016 na UŁ już wkrótce!

W dniach od 07.11.2016r. do 09.11.2016r. na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się konferencja naukowa pt. „Wielowymiarowa Analiza Statystyczna WAS 2016”. Organizatorem tego wydarzenia jest Katedra Metod Statystycznych w Instytucie Statystyki i Demografii UŁ.

Głównymi celami XXXV Konferencji WAS są: prezentacja najnowszych osiągnięć z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej, a także wymiana doświadczeń, będących wynikiem jej działania.

Tematyka konferencji będzie obejmowała m.in.: rozkłady wielowymiarowe, wnioskowanie statystyczne, metody nieparametryczne, metody klasyfikacji i dyskryminacji, metody Monte Carlo, metody bayesowskie, data mining oraz zastosowania statystyki w naukach ekonomiczno-społecznych i przyrodniczych, zastosowania statystyki w finansach i ubezpieczeniach.

Współorganizatorami i partnerami Konferencji WAS 2016, są: Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS), Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Bank Polski, Urząd Miasta Łodzi oraz StatSoft Polska.

Referaty z tej konferencji zostaną wydane w języku angielskim w międzynarodowym czasopiśmie Statistics in Transition New Series lub w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica. Zgłoszone artykuły poddane będą wstępnej ocenie Komitetu Naukowego Konferencji, a następnie procesowi recenzowania w odpowiedniej redakcji czasopisma.

Szczegółowe informacje odnośnie Konferencji WAS 2016 można znaleźć na oficjalnej stronie tego naukowego wydarzenia: www.msa.uni.lodz.pl.

Źródła

+
  • Oficjalna strona Konferencji WAS 2016, http://www.msa.uni.lodz.pl/index.html, dostęp: 28.10.2016r.
  • Strona internetowa: Baza Konferencji, http://www.bazakonferencji.pl, zakładka: Nauki matematyczne, dostęp: 28.10.2016r.

Chcesz wiedzieć więcej?

+
  • Frątczak E., Gołata E., Klimanek T., i in., Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
  • Silvey S.D., Wnioskowanie statystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978.
  • XXXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (WAS 2015). Artykuł opublikowany na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS), http://pts.stat.gov.pl, dostęp: 28.10.2016r.
Share this Story
Zobacz inne podobne wpisy
Zobacz inne wpisy Dagmara Zmuda
Zobacz inne w kategorii Nauka w Polsce

Zobacz

„Przyroda-Las-Technologia” – IV Ogólnopolska Konferencja

W dniach od 16.02.17r. do 17.02.17r. w Poznaniu ...

Inline
Inline