Nauka w Polsce, Wydarzenia
środowiska

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska”

W dniach od 16. do 18. listopada 2016 roku w Bielsku-Białej odbędzie się XIX Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska”. Organizatorem tego wydarzenia naukowego jest Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Tematyka konferencji obejmuje swoim zakresem: ochronę przyrody i kształtowanie krajobrazu, technologie i urządzenia w ochronie środowiska, metodyki naukowo-badawcze w badaniach środowiskowych, gospodarkę odpadami, rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zarządzanie środowiskiem i zrównoważony rozwój.

Przewodniczącym komitetu naukowego jest prof. dr hab. Henryk Klama – dyrektor Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska ATH.

Artykuły naukowe przygotowane na bazie referatów i posterów, zostaną opublikowane w wersji elektronicznej w czasopiśmie „Inżynieria ekologiczna” (ISSN 2081-139X).

Więcej informacji o konferencji (zakładki: tematyka, organizatorzy, komitet naukowy, publikacje, terminy, opłaty, kontakt, itd.), można uzyskać na jej oficjalnej stronie internetowej: www.zzs.ath.bielsko.pl.

Źródła

+
  • XIX Konferencja Naukowo-Techniczna
    „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska”, www.bazakonferencji.pl, dostęp: 21.09.2016r.
  • Oficjalna strona konferencji, http://www.zzs.ath.bielsko.pl/, dostęp: 21.09.2016r.

Chcesz wiedzieć więcej?

+
  • Johansson A., Czysta technologia. Środowisko, technika, przyszłość, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997.
  • Bartkowski T., Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowanie środowiska geograficznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1973.
  • Dobrzański G., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
  • Lewandowski M. W., Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

 

Share this Story
Zobacz inne podobne wpisy
Zobacz inne wpisy Dagmara Zmuda
Zobacz inne w kategorii Nauka w Polsce

Zobacz

„Przyroda-Las-Technologia” – IV Ogólnopolska Konferencja

W dniach od 16.02.17r. do 17.02.17r. w Poznaniu ...

Inline
Inline